بایگانی‌های طرح اقدام ملی مسکن - صبح ساباط
۱۴ تیرماه، آخرین مهلت ویرایش اطلاعات متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن ۰۹ تیر ۱۳۹۹

۱۴ تیرماه، آخرین مهلت ویرایش اطلاعات متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن

به گزارش صبح ساباط، رضا یادگاری اظهار داشت: امکان ویرایش اطلاعات از روز چهارشنبه ۴ تیرماه تا روز شنبه ۱۴ تیرماه برای تمامی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن (مرحله اول، مرحله دوم و ثبت نام پیامکی) که استعلامات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و در وضعیت در انتظار بررسی قرار دارند ایجاد شده است.   […]