بایگانی‌های طب کار - صبح ساباط
یزد؛ میزبان اولین همایش بین المللی طب کار و بیماری‌های شغلی ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

یزد؛ میزبان اولین همایش بین المللی طب کار و بیماری‌های شغلی

استان یزد که یکی از قطب های گردشگری سلامت کشور به شمار میرود از صبح امروز میزبان اولین همایش بین المللی و هشتمین همایش کشوری طب کار و بیماری‌های شغلی است.