بایگانی‌های طالبیان امام جمعه اشکذر - صبح ساباط
بسیجیان مصداق بارز ربیون در قران/بسیج یک ضرورت برای کل جهان اسلام است ۰۴ آذر ۱۴۰۲
امام جمعه اشکذر در خطبه های نمازجمعه مطرح کرد:

بسیجیان مصداق بارز ربیون در قران/بسیج یک ضرورت برای کل جهان اسلام است

امام جمعه اشکذر گفت: از نگاه امام (ره) تشکیل بسیج مردمی نه تنها برای داخل و تامین امنیت کشور ضرورت بود بلکه انتظار امام این بود که این بسیج در کل جهان اسلام هم شکل بگیرد و این بلند نظری امام و دوراندیشی امام بود که بسیج را برای کل جهان اسلام یک ضرورت می ‌دانست.