بایگانی‌های ضرورت راه اندازی استعداد یابی دانش آموزان - صبح ساباط
اگر نوآوری و ابتکارات در آموزش و پرورش پیش بینی نشود در بزرگسالی هیچ کس نمی تواند خلاقیت داشته باشد ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
وزیر آموزش و پرورش:

اگر نوآوری و ابتکارات در آموزش و پرورش پیش بینی نشود در بزرگسالی هیچ کس نمی تواند خلاقیت داشته باشد

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی سکوی استعدادیابی برای دانش‌آموزی گفت: دانش آموزان بعد از استعدادیابی باید به سمت فعالیت‌مورد علاقه خود هدایت و تقویت شوند.