بایگانی‌های صهیونیست‌ - صبح ساباط
تردیدی نیست که خون کودکان مظلوم غزه گریبان صهیونیست‌ها را خواهد گرفت ۱۶ آبان ۱۴۰۲
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:

تردیدی نیست که خون کودکان مظلوم غزه گریبان صهیونیست‌ها را خواهد گرفت

رئیس جمهور گفت: با اینکه اراده رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی حامی این رژیم بر نسل‌کشی فلسطینیان و کشتار کودکان بی‌دفاع و بی‌گناه فلسطینی قرار گرفته، اما تردید نداریم که خون این کودکان مظلوم گریبان صهیونیست‌ها را می‌گیرد و پیروزی فلسطین در این نبرد قطعی است.