بایگانی‌های صنعت، خلاقیت و نوآوری - صبح ساباط
برگزاری نخستین جشنواره خلاقیت و نوآوری فرش دستباف استان یزد با معرفی برگزیدگان بخش های مختلف ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

برگزاری نخستین جشنواره خلاقیت و نوآوری فرش دستباف استان یزد با معرفی برگزیدگان بخش های مختلف

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: جشنواره خلاقیت و نوآوری فرش نوین یزد با هدف نوآوری و ارتقای بهره‌وری در صنعت فرش دستباف استان در چهار محور اصلی مواد اولیه، رنگ و الیاف، روکارگیری، شستشو، طراحی و تولید، بازار‌های داخلی و بین المللی فرش برگزار شده است.