بایگانی‌های صنایع کم آبخواه - صبح ساباط
صنعت نساجی یزد پیشرو در سند تحول آینده یزد ۰۸ آذر ۱۴۰۲

صنعت نساجی یزد پیشرو در سند تحول آینده یزد

مدیر کل دفتر امور هماهنگی سرمایه گذاری استانداری گفت: تداوم فعالیت برای تکمیل ۲ هزار واحد نیمه تمام بخش خصوصی نشان دهنده اشتغال آفرینی استان بوده و در حال حاضر ما منابع را به سمت صنایع کم آبخواه سوق داده که نساجی و پوشاک یکی از اولویت هاست و طرح‌های خوبی تا دهه فجر در این زمینه به بهره برداری می‌رسد.