بایگانی‌های صنایع کاشی - صبح ساباط
اعلام بار حمل‌ونقل در صنایع کاشی و سرامیک مجازی شد/ تحول آفرینی یزدی ها در حمل و نقل ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اعلام بار حمل‌ونقل در صنایع کاشی و سرامیک مجازی شد/ تحول آفرینی یزدی ها در حمل و نقل

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد از آغاز عملیات اجرایی ساختار اعلام بار مجازی در فرآیند حمل‌ونقل در صنایع کاشی و سرامیک به صورت رسمی خبر داد.