بایگانی‌های صنایع چوب و پلاستیک - صبح ساباط
بهره برداری از واحد صنایع چوبی و بسته بندی پلاستیک ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

بهره برداری از واحد صنایع چوبی و بسته بندی پلاستیک

طرح‌ ملی صنایع چوبی و بسته بندی پلاستیک در منطقه ویژه اقتصادی یزد با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.