بایگانی‌های صنایع پاک - صبح ساباط
باید به سمت صنایع ثروتمند حرکت کنیم ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
نماینده یزد

باید به سمت صنایع ثروتمند حرکت کنیم

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی: با توجه به شرایط کم آبی استان یزد، با تدوین سند توسعه، حمایت از صنایع ثروتمند باید در دستور کار قرار گیرد.