بایگانی‌های صنایع نو و دانش بنیان - صبح ساباط
سیاست های حمایتی دستگاه قضا در حوزه تولید باید به سمت صنایع نوپا و دانش بنیان باشد ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

سیاست های حمایتی دستگاه قضا در حوزه تولید باید به سمت صنایع نوپا و دانش بنیان باشد

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: سیاست های حمایتی دستگاه قضایی استان در مسائل اقتصادی باید به سمت صنایع نو و دانش بنیان حرکت کند.