بایگانی‌های صنایع دستی و هنر‌های سنتی - صبح ساباط
یزد به عنوان نمونه کاربردی‌سازی صنایع دستی برای مراکز اقامتی کشور انتخاب شد ۱۴ آذر ۱۴۰۲

یزد به عنوان نمونه کاربردی‌سازی صنایع دستی برای مراکز اقامتی کشور انتخاب شد

معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی خواستار کاربردی‌سازی و استفاده از صنایع دستی در واحد‌های اقامتی و پذیرایی با هدف تامین تجهیزات هتل‌داری شد.