بایگانی‌های صدور اسناد جدید در یزد - صبح ساباط
یزد پیشتاز در صدور اسناد ثبتی متفاوت و جدید ۱۹ تیر ۱۴۰۲
رئیس ثبت اسناد کشور اعلام کرد:

یزد پیشتاز در صدور اسناد ثبتی متفاوت و جدید

رئیس ثبت اسناد کشور درخصوص صدور اسناد جدید گفت: سند حسینیه شاه ولی شهرستان تفت به عنوان بزرگترین حسینیه ایران صادر و تحویل شده و اولین شهرک مسکونی استان یزد نیز در کاریزبوم به عنوان پردیس زندگی، دارای سند مالکیت شده است.