بایگانی‌های صحرایی ریاست دانشگاه فرهنگیان - صبح ساباط
انتصاب رئیس دانشگاه فرهنگیان به سمت سرپرستی وزارت آموزش و پرورش ۱۵ فروردین ۱۴۰۲

انتصاب رئیس دانشگاه فرهنگیان به سمت سرپرستی وزارت آموزش و پرورش

دکتر صحرایی متولد ۱۳۵۵، دکترای زبانشناسی و استاد تمام دانشگاه فرهنگیان است که از اردیبهشت سال گذشته به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان انتخاب شد.