بایگانی‌های شیوع سرطان - صبح ساباط
تاثیر ناوگان فرسوده صنایع در افزایش سرطان ۲۷ آذر ۱۴۰۲
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد:

تاثیر ناوگان فرسوده صنایع در افزایش سرطان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: ناوگان صنایع تاثیر زیادی بر افزایش شیوع سرطان در استان دارند.