بایگانی‌های شور و شعور حسینی - صبح ساباط
مخابره مراسم یزد در سطح ملی و بین المللی ۲۶ تیر ۱۴۰۲
استاندار یزد تاکید کرد:

مخابره مراسم یزد در سطح ملی و بین المللی

استاندار با قدردانی از صدور احکام مجازات جایگزین حبس با رویکرد فرهنگی توسط قضات استان یز، گفت: صدور احکام جایگزین حبس، با نگاه فرزندآوری و جمعیت، اقدامی نوآورانه و مبارک است. 

یزدی‌ها همیشه در مراسم محرم، شور و شعور حسینی را باهم داشته‌اند ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
استاندار یزد:

یزدی‌ها همیشه در مراسم محرم، شور و شعور حسینی را باهم داشته‌اند

طالبی استاندار یزد گفت: یزدی‌ها همواره در مراسم محرم، شور و شعور حسینی را باهم داشته‌اند و در رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز اهتمام لازم را خواهند داشت.