بایگانی‌های شور حسینی - صبح ساباط
دشمن به دنبال از رونق انداختن عزاداری امام حسین است/ عاشورا محل پیوند شور و شعور است ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

دشمن به دنبال از رونق انداختن عزاداری امام حسین است/ عاشورا محل پیوند شور و شعور است

اینکه چرا دشمن تلاش دارد با محرم مبارزه کند به این دلیل است که او به این نتیجه رسیده است که سلول وجودی شیعه یه محرم و عاشورا بستگی دارد.