بایگانی‌های شورای قیمت گذاری - صبح ساباط
قیمت خرید تضمینی گندم ابلاغ شد ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت خرید تضمینی گندم ابلاغ شد

در مهرماه 1401 این شورا قیمت خرید تضمینی گندم را 13 هزار تومان اعلام کرده بود، با این حال در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت نهاده های کشاورزی تشکل های بخش کشاورزی درخواست اصلاح این قیمت را ارائه دادند.