بایگانی‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی، - صبح ساباط
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اقلام خوراکی منتفی شد ۰۷ اسفند ۱۴۰۰
در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب شد:

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اقلام خوراکی منتفی شد

شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با هدف جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی و تحمیل هزینه بیشتر به سبد خانوارهای کم درآمد و دهک‌های پایین، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اقلام خوراکی را منتفی کرد.