بایگانی‌های شورای عالی فضای مجازی - صبح ساباط
بررسی و تصویب سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا در رسانه‌های اجتماعی ۳۰ آذر ۱۴۰۱
در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی مطرح شد

بررسی و تصویب سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا در رسانه‌های اجتماعی

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی ضمن بررسی سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا در رسانه‌های اجتماعی و نیز دیدگاه‌های اعضا درباره آن مقرر کردند؛ این سند برای اصلاح و تکمیل به کمیسیون معین شورا ارجاع شود.