بایگانی‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی - صبح ساباط
توسعه حوزه ماموریت شورای‌عالی جوانان به حوزه نوجوانان ۱۷ آبان ۱۴۰۲
در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد

توسعه حوزه ماموریت شورای‌عالی جوانان به حوزه نوجوانان

اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دستور رئیس جمهور برای توسعه ماموریت شورای‌عالی جوانان را که با جمعی از نوجوانان مطرح شد، مورد بررسی و تصویب قرار دادند، تا از این پس این شورای‌عالی مسائل جوانان و نوجوانان را توأمان پیگیری کند.