بایگانی‌های شورای شه ریزد - صبح ساباط
تا پایان فصل زمستان هرگونه حفاری ممنوع ۲۴ دی ۱۴۰۲

تا پایان فصل زمستان هرگونه حفاری ممنوع

رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: با توجه به اعلام شهرداری یزد در خصوص ممنوعیت حفاری در ماه های بهمن و اسفند هرگونه حفاری در شهر یزد توسط هر دستگاه اجرایی در این دوماه، ممنوع است.