بایگانی‌های شورای سیاستگذری ائمه جمعه - صبح ساباط
اصحاب رسانه رزمندگان میدان مبارزه با استکبار هستند ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

اصحاب رسانه رزمندگان میدان مبارزه با استکبار هستند

مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه یزد گفت: اثرگذاری رسانه در امور فرهنگی یک مقوله اساسی در جهان امروز است و مسئولین رسانه تکمیل کننده اقدامات و فعالیت‌های سازنده ائمه جمعه در استان هستند.