بایگانی‌های شورای حل اختلاف استان - صبح ساباط
بخشش ۱۳ نفر در پویش به عشق امام رئوف می بخشم ۱۱ تیر ۱۴۰۲

بخشش ۱۳ نفر در پویش به عشق امام رئوف می بخشم

معاون توسعه حل اختلاف استان یزد به بخشش 13 فقره قتل در پویش #به_عشق_امام رئوف _میبخشم #اشاره کرد و گفت: در یک اقدام زیبا، با تلاش شعب شورای حل اختلاف و با استمداد از صلح یاران و خیران این مهم تحقق یافته است.