بایگانی‌های شورای حل اختلاف استان یزد - صبح ساباط
رشد ۲۷۱ درصدی ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف استان یزد ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
رئیس شوراهای حل اختلاف استان یزد خبر داد

رشد ۲۷۱ درصدی ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف استان یزد

حداد گفت: ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف استان یزد در 5 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 271 درصد رشد داشته است.