بایگانی‌های شورای توسعه و حمایت از تشکل ها - صبح ساباط
هفته تشکل ها و مشارکت های اجتماعی/فعالیت ۸۵۳ تشکل مردم نهاد در یزد ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

هفته تشکل ها و مشارکت های اجتماعی/فعالیت ۸۵۳ تشکل مردم نهاد در یزد

رئیس شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد استان گفت: ۴۲۵ تشکل از فرمانداری و تشکل های مردم نهاد، ۱۰۶ سازمان مردم نهاد از ورزش و جوانان، ۲۱۱ سازمان از بهزیستی و ۱۱۱ سازمان از نیروی انتظامی مجوز کسب کردند.