بایگانی‌های شورای برنامه ریزی و توسعه استان - صبح ساباط
اهمیت نوآوری غیر فناورانه در توسعه اقتصادی و بررسی عملکرد استان در حوزه دیپلماسی اقتصادی ۰۱ شهریور ۱۴۰۲
باحضور استاندار و نمایندگان مجلس یزد بررسی شد:

اهمیت نوآوری غیر فناورانه در توسعه اقتصادی و بررسی عملکرد استان در حوزه دیپلماسی اقتصادی

استاندار یزد با بیان اینکه بهره‌وری مورد پیگیری امروز لزوماً یک کار فناورانه نیست، گفت: در حقیقت اصلاح فرآیندها، نوآوری‌هایی است که فناور پایه نبوده ولی ارزش افزوده بسیار زیادی را در حوزه‌های مختلف ایجاد خواهد کرد.