بایگانی‌های شورای‌عالی محیط زیست - صبح ساباط
ضرورت بررسی میزان واقع‌نگری و قابلیت اجرایی قانون هوای پاک ۲۳ آذر ۱۴۰۲
رئیسی در شورای‌عالی محیط زیست مطرح کرد

ضرورت بررسی میزان واقع‌نگری و قابلیت اجرایی قانون هوای پاک

رئیس جمهور با تاکید بر توجه به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در حفظ محیط زیست و همچنین اهتمام به مردمی‌سازی در این عرصه و نقش دادن به اقشار مختلف مردم به عنوان بهترین حافظان محیط زیست،‌ نگاه ویژه به نظرات تخصصی و بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران حوزه محیط زیست را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در این زمینه خواستار شد.