بایگانی‌های شهید ابراهیم جعفر زاده - صبح ساباط
روز معلم ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
یادداشت

روز معلم

«ابراهیم» بلند شد،« اجازه آقا معلم! ما همه صفریم، اما «یک» ما امام زمان ارواحنا فداه است.»