بایگانی‌های شهرک خودروئی - صبح ساباط
شهرک خودرویی کاریانا طرحی عظیم و موثر در فقرزدایی از حاشیه اهواز ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

شهرک خودرویی کاریانا طرحی عظیم و موثر در فقرزدایی از حاشیه اهواز

حاشیه شهر اهواز با فقر و کمبود امکانات شناخته می‌شود، اما در همان حواشی مجموعه‌ای عظیم مشغول به کار است تا چهره توسعه نیافته را تغییر دهد.