بایگانی‌های شهرستان پردیس، - صبح ساباط
از فرمانداران جدید مطالبه گر حق مردم هستیم ۲۳ دی ۱۴۰۰
استاندار تهران:

از فرمانداران جدید مطالبه گر حق مردم هستیم

استاندار تهران: با فرمانداران استان شرط کرده ام که با مردم مدارا کنند و‌ درب اتاق شان همواره به روی مردم باز باشد.