بایگانی‌های شهرستان ها - صبح ساباط
چگونه در تهران برای شهرستان‎‌های استان یزد تصمیم گیری می‌شود؟! / در تدوین اسناد، به واقعی بودن آن توجه شود ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
چگونه در تهران برای شهرستان‎‌های استان یزد تصمیم گیری می‌شود؟! / در تدوین اسناد، به واقعی بودن آن توجه شود

چگونه در تهران برای شهرستان‎‌های استان یزد تصمیم گیری می‌شود؟! / در تدوین اسناد، به واقعی بودن آن توجه شود

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این‌که در تدوین اسناد، باید به واقعی بودن آن توجه شود، گفت: چگونه در تهران برای شهرستان‎‌های استان یزد تصمیم گیری می‌شود؟!