بایگانی‌های شهرستان میبد - صبح ساباط
گرانفروشی شیرینی کام شیرینی فروش را تلخ کرد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

گرانفروشی شیرینی کام شیرینی فروش را تلخ کرد

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان میبد از محکومیت یک واحد صنفی شیرینی فروشی در این شهرستان خبر داد.

میبد یک نمونه قابل عرضه برای اقتصاد کشور ۱۷ آبان ۱۴۰۲

میبد یک نمونه قابل عرضه برای اقتصاد کشور

آیت اله اعرافی گفت: افتخار بزرگی است که تعداد زیادی از مردم میبدسهام دار هستند، این عدالت را تامین می کند و فاصله طبقاتی را کاهش می دهد.