بایگانی‌های شهرستان خاتم، - صبح ساباط
مزارع خشخاش در شهرستان خاتم معدوم شد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

مزارع خشخاش در شهرستان خاتم معدوم شد

یازده هزار بوته خشخاش کشت شده در اطراف شهرستان خاتم کشف و معدوم سازی شد.