بایگانی‌های شهرستان خاتم، مروست - صبح ساباط
بازگشت تدریجی وضعیت قرمز کرونایی به استان یزد ۱۴ فروردین ۱۴۰۲
سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی:

بازگشت تدریجی وضعیت قرمز کرونایی به استان یزد

دکتر اسلامی بر لزوم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک در محل‌های شلوغ به منظور جلوگیری از شیوع موج جدید کرونا در استان یزد تاکید کرد.