بایگانی‌های شهرستان تفت و زارچ - صبح ساباط
نخستین جلسه قرارگاه حدنگاری کشاورزی استان یزد در تفت و زارچ برگزار شد / تلاش برای اتمام ۲۴ درصد کاداستر کشاورزی باقیمانده استان ۱۸ فروردین ۱۴۰۳

نخستین جلسه قرارگاه حدنگاری کشاورزی استان یزد در تفت و زارچ برگزار شد / تلاش برای اتمام ۲۴ درصد کاداستر کشاورزی باقیمانده استان

نخستین قرارگاه حدنگاری استان یزد در سال 1403 در راستای دستورات ریاست سازمان ثبت اسناد کشور به منظور تسریع در اجرای قانون حدنگاری در دو شهرستان تفت و زارچ برگزار شد.