بایگانی‌های شهردار منطقه 4 یزد - صبح ساباط
تکریم ارباب رجوع سرلوحه کار کارکنان شهرداری منطقه چهار ۲۰ تیر ۱۴۰۲

تکریم ارباب رجوع سرلوحه کار کارکنان شهرداری منطقه چهار

مدیر شهرداری منطقه چهار یزد تکریم ارباب رجوع و احترام به مردم را از اهم وظایف کارکنان این مجموعه برشمرد.