بایگانی‌های شهرداری منطقه یک - صبح ساباط
بازپیرایی بوستان ۱۲ هکتاری شهدای یزد ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازپیرایی بوستان ۱۲ هکتاری شهدای یزد

شهردار منطقه یک گفت: با هدف ارتقای محیطی و افزایش کیفیت منظری بوستان‌ها و همچنین ضرورت بهسازی این بوستان، بخشی از بازپیرایی بوستان شهدا واقع در بلوار صابر یزدی انجام شد.