بایگانی‌های شهدای رسانه یزد - صبح ساباط
خبرنگاران افسر‌ان خط مقدم مقابله با جنگ ترکیبی دشمن هستند ۰۱ شهریور ۱۴۰۲
در دومین یاداره شهدای رسانه استان یزد مطرح شد؛

خبرنگاران افسر‌ان خط مقدم مقابله با جنگ ترکیبی دشمن هستند

رئیس بسیج رسانه استان یزد گفت: مقام معظم رهبری تأکیدات زیادی بر جهاد تبیین و امیدآفرینی در جامعه دارند و خبرنگاران و رسانه‌ها ‌پیشتازان، پیش قراولان و افسر‌ان خط مقدم مبارزه با جنگ ترکیبی دشمنان در این عرصه هستند.