بایگانی‌های شهدای بهادران - صبح ساباط
کمک کانون خدمت رضوی شهدای بهادران به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
کمک کانون خدمت رضوی شهدای بهادران به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

کمک کانون خدمت رضوی شهدای بهادران به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

با پیگیری های سرپرست فرمانداری شهرستان مهریز مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از طرف کانون خدمت رضوی شهدای بهادران مهریز به جهت آزادی یک مادر در بند اهدا شد.