بایگانی‌های رتبه 2 گروه تجربی و هنر و رتبه 3 هنر - صبح ساباط
یزدی ها صدر نشین گروه های تجربی هنر در کنکور سراسری ۲۶ مرداد ۱۴۰۲

یزدی ها صدر نشین گروه های تجربی هنر در کنکور سراسری

محمد قانع رتبه ۲ کنکور تجربی، فرزاد دهقان بنادکی رتبه ۲ کنکور هنر و فاطمه جعفری ندوشن رتبه ۳ کنکور هنر را در کنکور ۱۴۰۲ به خود اختصاص دادند.