بایگانی‌های رتبه دوم استان یزد - صبح ساباط
استان یزد و کسب رتبه دوم در احیای واحد‌های راکد صنعتی ۲۰ مرداد ۱۴۰۲
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد خبر داد:

استان یزد و کسب رتبه دوم در احیای واحد‌های راکد صنعتی

مدیر شرکت شهرک های صنعتی استان گفت:استان یزد در سال ۱۴۰۱ به لحاظ اجرای برنامه‌های نهضت احیای واحد‌های راکد، رتبه دوم کشور را کسب کرده و عملکرد امسال نیز خوب بوده و امیدواریم در جمع استان‌های برتر باشیم.