بایگانی‌های رتبه بندی 2024 تایمز آسیایی - صبح ساباط
ارتقای  جایگاه دانشگاه یزد در رتبه‌بندی ۲۰۲۴ تایمز آسیا ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

ارتقای جایگاه دانشگاه یزد در رتبه‌بندی ۲۰۲۴ تایمز آسیا

مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه یزد: جایگاه دانشگاه یزد در رتبه‌بندی ۲۰۲۴ تایمز آسیایی با ارتقای قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبلی، در رتبه ۳۰۱ تا ۳۵۰ قرار گرفته است.