بایگانی‌های رتبه برتر دانشگاه‌های کشور - صبح ساباط
دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان یزد حائز رتبه برتر دانشگاه‌های گروه الف فنی و حرفه‌ای کشور ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان یزد حائز رتبه برتر دانشگاه‌های گروه الف فنی و حرفه‌ای کشور

رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان یزد: دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان یزد، رتبه برتر دانشگاه‌های گروه الف فنی و حرفه‌ای کشور را بدست آورد.