بایگانی‌های رتبه برتر استان - صبح ساباط
رتبه برتر استان یزد در برگزاری و پشتیبانی مراسم اربعین ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

رتبه برتر استان یزد در برگزاری و پشتیبانی مراسم اربعین

استاندار یزد گفت: براساس ارزیابی وزارت کشور، یزد در امر برگزاری و پشتیبانی مراسم اربعین در سال 1402، در رده عالی و زمره استان های ممتاز کشور قرار گرفت.