بایگانی‌های رتبه اول رشد اقتصادی - صبح ساباط
یزد ۱۴۰۱، رتبه اول در رشد اقتصادی و رتبه اول در کاهش نرخ بیکاری ۱۷ فروردین ۱۴۰۲
استاندار یزد عنوان کرد:

یزد ۱۴۰۱، رتبه اول در رشد اقتصادی و رتبه اول در کاهش نرخ بیکاری

استاندار یزد گفت: با بهره گیری از ظرفیت های مختلف ازجمله کارآفرینان و تولید کنندگان، سرمایه گذاران و ... در راستای تحقق شعار سال بهره خواهیم گرفت.