بایگانی‌های راه های کاهش مصرف - صبح ساباط
برگزاری مسابقه نقاشی مصرف هوشمندانه آب در خانه تکانی و دیگر مصارف ۲۳ اسفند ۱۴۰۲
برگزاری مسابقه نقاشی مصرف هوشمندانه آب در خانه تکانی و دیگر مصارف

برگزاری مسابقه نقاشی مصرف هوشمندانه آب در خانه تکانی و دیگر مصارف

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: این مسابقه نقاشی با موضوع راهکارهای کاهش مصرف آب در خانه تکانی و دیگر مصارف ویژه دانش آموزان تمامی مقاطع برگزار می شود.