بایگانی‌های راه اهن اقلید یزد - صبح ساباط
۱۲ سالگی ریل گذاری قطار اقلید یزد ۲۱ تیر ۱۴۰۲
مجری و کارشناس راه آهن اقلید به یزد:

۱۲ سالگی ریل گذاری قطار اقلید یزد

مجری و کارشناس طرح ریلی قطار یزد اقلید گفت: تنها ۲۵ کیلومتر مسیر ۲۷۴ کیلومتری ریلی اقلید تا یزد در فارس است که تکمیل شده و این طرح ملی از سال ۱۳۹۰ با ۴۰۹ میلیارد تومان اعتبار آغاز و طی سه سال باید تکمیل می‌شد، ولی به علت نبود اعتبار تاکنون ۱۲ سال طول کشیده است.