بایگانی‌های راه اندازی مرکز انیمیشن - صبح ساباط
راه اندازی مرکز انیمیشن در استان یزد ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

راه اندازی مرکز انیمیشن در استان یزد

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری از راه اندازی مرکز انیمیشن در استان یزد خبر داد.