بایگانی‌های راه اندازی مراکز نفس - صبح ساباط
بسیج پزشکی نماد مشارکت فعال و داوطلبانه نخبگان/سلامت محور بودن بایدجایگزین درمان محوری در نظام سلامت شود ۲۱ تیر ۱۴۰۲

بسیج پزشکی نماد مشارکت فعال و داوطلبانه نخبگان/سلامت محور بودن بایدجایگزین درمان محوری در نظام سلامت شود

رئیس بسیج جامعه پزشکی گفت: ویزیت تخصصی رایگان، همکاری در طرح ملی پایش فشار خون، اعزام تیم به مناطق سیل زده، آموزش‌های بهداشتی، ارتقای سطح سلامت و کاهش رفتار‌های پرخطر زندانیان، طرح جهادی شهید سلیمانی در کاهش کرونا و اعزام تیم‌ عمومی و تخصصی به مناطق محروم از اقدامات بسیج پزشکی استان است.